:: ورود به سامانه
نام کاربری :
رمز عبور :
 

1397/04/25 15:17:11
دبیر جشنواره مطبوعات کرمان خبر داد:
آثار ارسالی رسانه های سراسری، مرتبط با استان کرمان باشند
دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان کرمان با اعلام این که فرصت ارسال آثار به دبیرخانه تا 6 مرداد است، گفت:«خبرنگاران صرفاً در بخش حرفه ای جشنواره، در 2 رشته و در هر رشته با سه اثر می توانند شرکت کنند.» سیستانی نژاد تأکید کرد:«محتوای آثار ارسالی رسانه های سراسری به جشنواره باید مرتبط با حوزه جغرافیایی جشنواره(استان کرمان) باشد. در غیر این صورت از فرایند داوری حذف خواهند شد.»

محتوای آثار ارسالی رسانه های سراسری به پنجمین جشنواره مطبوعات استان کرمان باید مرتبط با استان کرمان باشد

دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان کرمان با اعلام  این که فرصت ارسال آثار به دبیرخانه تا 6 مرداد است، گفت:«خبرنگاران صرفاً در بخش حرفه ای جشنواره، در 2 رشته و در هر رشته با سه اثر می توانند شرکت کنند.» سیستانی نژاد تأکید کرد:«محتوای آثار ارسالی رسانه های سراسری به جشنواره باید مرتبط با حوزه جغرافیایی جشنواره(استان کرمان) باشد. در غیر این صورت از فرایند داوری حذف خواهند شد.»

دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان کرمان با یادآوری این مطلب که جشنواره در دو بخش حرفه ای و جنبی برگزار می شود، ادامه داد:«خبرنگاران صرفاً در بخش حرفه ای با یکدیگر رقابت می کنند و بخش جنبی محل رقابت بین رسانه های استان است.

داوری در بخش جنبی جشنواره به صورت کمی و توسط دبیرخانه جشنواره و با حضور نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود.» سیستانی نژاد افزود:«مدیر مسؤولان رسانه ها می توانند برای شرکت در بخش جنبی با ورود به سایت جشنواره مصاحبه ها و گزارش های تولیدی توسط رسانه خود را به هر تعداد بدون سقف ارسال کنند.» رسانه ها در دو موضوع (ورزش بانوان و معلولان، بحران آب) و در رشته های گزارش و مصاحبه با یکدیگر رقابت می کنند.