:: ورود به سامانه
نام کاربری :
رمز عبور :
 

1397/04/28 14:01:39
دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان کرمان:
رسانه ها در بخش جنبی در رشته های گزارش و مصاحبه رقابت می کنند
دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان کرمان از رقابت رسانه های استان در بخش جنبی جشنواره خبر داد و گفت:«رسانه ها با رویکرد کمّی و در دو موضوع (ورزش بانوان و معلولان، بحران آب)و در رشته های گزارش و مصاحبه با یکدیگر رقابت می کنند.»

دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان کرمان از رقابت رسانه های استان در بخش جنبی جشنواره خبر داد و گفت:«رسانه ها با رویکرد کمّی و در دو موضوع (ورزش بانوان و معلولان، بحران آب)و در رشته های گزارش و مصاحبه با یکدیگر رقابت می کنند.»

سیستانی نژاد افزود:«رسانه های مکتوبی که در ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ نظم در انتشار بالای 50 درصد داشته اند، می توانند در این بخش شرکت کنند. آثار منتشر شده در سال 1396 در بخش جنبی مورد ارزیابی قرار می گیرد.»

وی در خصوص شیوه ارزیابی آثار در بخش جنبی اظهار داشت:«آثار فرستاده شده با در نظر گرفتن نسبت تعداد آثار در تعداد شماره ها محاسبه و در پایان  در هر موضوع دو رسانه مکتوب و دو رسانه برخط برگزیده می شوند.»