:: ورود به سامانه
نام کاربری :
رمز عبور :
 

1397/05/17 09:27:09
دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان کرمان خبر داد:
ساعت23 روز17 مرداد پایان مهلت ارسال آثار
دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات استان کرمان گفت:«دبیرخانه جشنواره از تاریخ 16 تیرماه، دریافت آثار را آغاز کرد و این روند تا ساعت 23 روز 17 مردادماه ادامه دارد.»

دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات استان کرمان گفت:«دبیرخانه جشنواره از تاریخ 16 تیرماه، دریافت آثار را آغاز کرد و این روند تا ساعت 23 روز 17 مردادماه ادامه دارد.»
سیستانی نژاد ادامه داد:«خبرنگارانی که قصد شرکت در جشنواره را دارند هر چه سریع تر اقدام به ارسال اثر کنند.»
دبیر جشنواره خاطرنشان کرد:«داوری آثار به صورت یک مرحله ای است و داوران در رشته های (مقاله،سرمقاله و یادداشت)، مصاحبه، عکس خبری، تیتر، خبر، گزارش، مصاحبه، طراحی و صفحه آرایی به داوری آثار می پردازند. ضمناً زمان و مکان اختتامیه جشنواره متعاقباً اعلام خواهد شد.»دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات استان کرمان گفت:«دبیرخانه جشنواره از تاریخ 16 تیرماه، دریافت آثار را آغاز کرد و این روند تا ساعت 23 روز 17 مردادماه ادامه دارد.»
سیستانی نژاد ادامه داد:«خبرنگارانی که قصد شرکت در جشنواره را دارند هر چه سریع تر اقدام به ارسال اثر کنند.»
دبیر جشنواره خاطرنشان کرد:«داوری آثار به صورت یک مرحله ای است و داوران در رشته های (مقاله،سرمقاله و یادداشت)، مصاحبه، عکس خبری، تیتر، خبر، گزارش، مصاحبه، طراحی و صفحه آرایی به داوری آثار می پردازند. ضمناً زمان و مکان اختتامیه جشنواره متعاقباً اعلام خواهد شد.»